Home Kontakty Tisk  
 
Grabštejn
 
 
Česky
Deutsch
Po polski
English
по Pусски
Facebook
You Tube
Foto
mezera
 

Úvod

 

Plakát

Publikace

zabývající se touto znovuzrozenou a znovu objevovanou památkou

Publikace „Grabštejn/Grafenstein – zapomenutý a znovuobjevený“, kterou v rámci projektu, podpořeného z Evropského společenství (ERDF-Evropský fond pro regionální rozvoj) prostřednictvím Operačního programu pro přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko a Euroregionu Nisa, vydalo Sdružení pro pro obnovu a oživení státního hradu a zámku a jeho okolí, ve spolupráci s Městskými Muzei Žitava (Städtische Museen Zittau).

Předmluva

Arnda Voigta,
primátora Statutárního města Žitava

Po staletí jsou dějiny Žitavy a Grabštejna úzce propojeny. Pro hrad a jeho obyvatele bylo hrdé královské město, stejně jako Hornolužické Šestiměstí, vždy velmi důležité – nejen ve sporech a konfliktech, ale i jako tržiště, obchodní centrum a útočiště. Naopak Grabštejn jako hraniční pevnost hrál také významnou roli pro Žitavu. Ve středověku měli grabštejnští pánové dočasně své rodinné hroby u žitavských Františkánů, na místě dnešních Městských muzeí. Také stavitel honosného renesančního zámku s jeho jedinečnou kaplí, Jiří Mehl ze Střelic, byl s Žitavou spjat dobrými a přátelskými sousedskými vztahy, což dokazují i historické zdroje. Jeho dcera Marie žila ve městě 30 let jako vdova a darovala významné finanční částky potřebným žitavským žákům, na památku svého otce.

V posledních letech jsme s obdivem sledovali, jak byl obnoven objekt, který byl do roku 1992 úplně nepřístupný a polozbořený. S velkým úsilím zachránily soukromé iniciativy a státní úřady tuto působivou památku, za což jim jako sousedé skutečně děkujeme. Grabštejn patří opět k důležitým pamětihodnostem v Trojzemí. Jedinečné malby v zámecké kapli a o 4 roky mladší Malé žitavské plátno z roku 1573 představují nejcennější umělecká díla renesance v našem regionu.

Přeji této publikaci, která vznikla jako společný projekt Sdružení pro obnovu a oživení státního hradu a zámku a jeho okolí a Městských muzeí Žitava, mnoho čtenářek a čtenářů. Tříjazyčné texty a popisky obrázků určitě přispějí k tomu, že bude historický význam a krása Grabštejna v našem regionu více známá.

Nechte se překvapit příběhem a tajemstvím Státního hradu a zámku Grabštejn a vydejte se na napínavou cestu do našeho Trojzemí!

 
  © 2000-2024 Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci, Sdružení pro obnovu a oživení hradu a zámku Grabštejna a Roman Sedláček