PROJEKT:

Aktuality

Žadatel

Kontakty

Představení

Náklady

Přeshraniční charakter

Propagace

Odkazy

Slunečnice - cyklotrasy okolo Trojzemí – CZ.04.4.81/4.3.01.1/0326
Projekt je podpořen z Fondu malých projektů INTERREG IIIA prostřednictvím Euroregionu Nisa
a spolufinancován z ERDF (Evropského fondu pro regionální rozvoj)