Mikroregion
 
 

Mikroregion »

 

Svazek obcí »  Dokumenty svazku »

 
 
     

Návrh - Rozpočet Mikroregionu Hrádecko - Chrastavsko na rok 2023 a rozp. výhled na rok 2024 a 2025

číslo jednací: od: Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko datum vyvěšení: 21.11.2022 datum sejmutí: 6.12.2022

 

NÁVRH

 

Návrh bude schválován na jednání členské schůze mikroregionu, dne 06. 12. 2022, více viz tento odkaz >>>

 

Upravený výňatek ze zákona č. 250/2000 Sb. - § 39 (spojený odstavec 4) a 6))

„Svazek obcí zveřejní návrh rozpočtu / návrh střednědobého výhledu rozpočtu na svých internetových stránkách a na úředních deskách členských obcí nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání příslušného orgánu svazku obcí. Na internetových stránkách se zveřejňuje úplné znění návrhu rozpočtu. Na úředních deskách může být návrh zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o příjmech a výdajích rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby. Zveřejnění musí trvat až do schválení rozpočtu. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané členských obcí uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedání příslušného orgánu svazku obcí.“

 

Návrh dokumentu: Rozpočet MHCH na rok 2023 a rozpočtový výhled na rok 2024 a 2025 (1222 kB)   Návrh dokumentu: Rozpočet MHCH na rok 2023 a rozpočtový výhled na rok 2024 a 2025
(1222 kB)

 
         
 
© 2003-2023 Mikroregion
Hrádecko-Chrastavsko
 
             
připravuji vyhledávání...