Mikroregion
 
 

Mikroregion »

 

Města a obce »  Hrádek nad Nisou »

 
 
     

Historie

 

Již v 10. století vybudovali v údolí Lužické Nisy slovanští obyvatelé z kmene Milčanů nevelkou osadu s názvem Gród (hrad). Postupně však v oblasti převládlo obyvatelstvo německé národnosti, pozvané sem králem Přemyslem Otakarem II. Nejstarší písemná zmínka o Hrádku pochází z roku 1288 a je dnes uložena v klášteře St. Marienthal. Hrádecko bylo původně součástí tzv. župy Záhvozdí (Zagost), od 12. století bylo částí Českého království a procházela jím důležitá obchodní stezka z Prahy k Baltskému moři. Od 13. století patřil pod panství Grabštejn, v jehož držení se vystřídaly rody pánů z Donína, Mehlů ze Střelic, Černous, Trauttmansdorffu, Gallasů a Clam-Gallasů. Město vypálili husité a bylo poničeno pruskými vojsky roku 1866. Město bylo na začátku 20. století převážně německé, česká škola zde vznikla až roku 1925. Za druhé světové války pracovali ve zdejším zbrojním závodě Spreewerke stovky zahraničních dělníků na nucených pracích. Po skončení války bylo německé obyvatelstvo vysídleno.

 

 
         
 
© 2003-2022 Mikroregion
Hrádecko-Chrastavsko
 
             
připravuji vyhledávání...