Chotyně
 
 

Chotyně »

 

Obecní úřad Chotyně »  Základní informace »

 
 
     

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

datum zveřejnění: 13.4.2016 zdroj: Obecní úřad Chotyně

 

V úterý dne 19. dubna 2016 od 18:30 hodin se koná v Domě s pečovatelskou službou veřejné zasedání obecního zastupitelstva.

 

Program:  
  1. Určení návrhové komise, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  2. Hospodaření obce v roce 2015, schválení Závěrky a Závěrečného účtu obce za rok 2015 
  3. Zpráva o kontrole hospodaření obce v roce 2015
  4. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést stavbu – rek. sítě NN – II. a III. etapa IE-12-4004141a IE-12-4004122/VB1
  5. Smlouva o zřízení věcného břemene – plynová přípojka
  6. Prodeje nemovitostí
  7. Dary na sportovní činnost
  8. Půjčky z Fondu oprav bytového fondu obce
  9. Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 – poplatek za odpad
  10. Různé
 
Diskuse během jednání.

 

 
         
 
© 2003-2020 Mikroregion
Hrádecko-Chrastavsko
   
             
připravuji vyhledávání...