Chotyně
 
 

Chotyně »

 

Obecní úřad Chotyně »  Dokumenty »

 
 
     

Obecně závazná vyhláška obce Chotyně č. 1/2008

kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů

 

Zastupitelstvo obce Chotyně se na svém zasedání dne 19. února 2008 usneslo vydat na základě § 24 zákona 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezení prostor pro volné pobíhání psů
1)Na veřejném prostranství (§ 34 zák. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů – veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru) je chovatel psa nebo ten, komu byl pes svěřen, povinen vést psa pod kontrolou na vodítku.
2)Pohyb psů na veřejném prostranství bez vodítka je povolen pouze na vymezených prostorech pro volné pobíhání psů, které jsou uvedeny v příloze vyhlášky.
3)Na veřejném prostranství musí být pes označen evidenční známkou vydávanou dle obecně závazné vyhlášky obce Chotyně o místním poplatku ze psů.

Čl. 2
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 18. března 2008.
Hejlek Jiří                        Mlejnecká Jana
místostarosta                  starostka
 
  

Příloha č. 1 vyhlášky č. 1/2008
Vymezené prostory pro volné pobíhání psů
Vymezení prostor pro volné pobíhání psů je dáno názvem lokality, číslem pozemkové parcely a katastrálním územím dle textové části této přílohy.
Grafická část přílohy slouží pro orientaci a přibližné určení polohy místa, kde jsou umístěny prostory pro volné pobíhání psů, v terénu je vymezený prostor označen sloupkem a cedulí s textem
Vymezený prostor pro volné pobíhání psů.
Textová část vymezení:
Název lokality, číslo pozemkové parcely, katastrální území:
1.Chotyně, cesta na Skrašák, p.č. 1032/2 a 888 k.ú. Chotyně
2.Chotyně, část středové plochy u Nisy, p.č. 360 k.ú. Chotyně
3.Chotyně, cesta za rybníkem Zaďákem, p.č. 1044/1 k.ú. Chotyně
4.Grabštejn, parkoviště pod hradem, p.č. 67 Grabštejn
5.Grabštejn, cesta k Oldřichovu na Hranicích, p.č. 330/1 k.ú. Grabštejn
Vyhlášku jsme museli schválit, aby městská policie na našem území mohla finančně postihovat opakující se volné  pobíhání psů po obci.

 

 
         
 
© 2003-2023 Mikroregion
Hrádecko-Chrastavsko
   
             
připravuji vyhledávání...