Mikroregion
 
 

Představení projektu

1/ Obsahem projektu je vytvořením brožury v daném počtu, čímž dojde k možnosti odprezentovat obnovu a rozvoj venkovských obcí po povodních v roce 2010, které silně zasáhly většinu obcí mikroregionu a na jejíž obnově se ve veliké míře podílelo Ministerstvo pro místní rozvoj. Jde zejména o prezentaci projektů zaměřených na obnovu majetku obcí po povodni 2010 a podpořených z MMR z programu 217D11700 Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou.

 

Brožura by měla umožnit prezentaci jak v rámci různých celostátních výstav, tak mezi zástupci obcí v celé ČR a také mezi samotnými obyvateli mikroregionu. 

 

Účelem brožury je také zvýšení výměny zkušeností a spolupráce při zlepšování odbornosti zástupců obcí zaměřených na přípravu projektů obnovy a rozvoje venkova, zejména po povodních. To bude zajištěno formou sepsáním postupů a zkušeností zástupců obcí z nabitých a uplatněných při vlastních povodních, tak i při vlastní následné obnově území po povodních. Brožura by měla mít zpracovanou i část různých rad a zkušeností věnovaných obyvatelům, která by jim měla konkrétně ukázat jak se zachovat v povodňových situacích z důvodu co nejmenšího snížení následků.

 

2/ Cílem projektu tedy je:

  • prezentaci úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova v rámci regionu i celého území ČR.
  • Zlepšit výměnu zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova,
  • Podpořit spolupráci a odbornost zástupců obcí zaměřených na obnovu a rozvoj venkova.

 

3/ Aktivitami projektu jsou:

  • Zpracování zkušeností a postupů použitých při povodních a následné obnově venkova,
  • Zpracování rad a zkušeností pro občany jak se zachovat při povodňových situacích, aby následná obnova byla co nejefektivnější,
  • Zpracování prezentací vlastních projektů obcí, které po povodních obnovovaly (informace fotky apod.),
  • Předtisková příprava brožury
  • Vlastní tisk brožury
  • Zpracování webové prezentace, která bude moci být součástí internetových stránek obcí

 

4/ Výstupem projektu:

Náklady na projekt dle podané žádosti

Prostředky z MMR ČR

200.000,- Kč

xxx,- €

69,7 %

Vlastní prostředky

87.000,- Kč

xxx,- €

30,3 %

Celkové výdaje

287.000,- Kč

xxx,- €

100,0 %

Přeshraniční charakter

Projekt je realizován jako společný projekt členských obcí bez účasti zahraničního partnera.

Dokumenty

Podaná žádost (144 kB)   Podaná žádost
(144 kB)

Aktualizace - Formulář EDS / ISPROFIN (70 kB)   Aktualizace - Formulář EDS / ISPROFIN
(70 kB)

Základní informace o projektu

Název projektu:
Spolupráce mikroregionu na obnově a rozvoji venkova po povodních 2010

Rok podání žádosti:
2014

Podpořeno:
Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky z Programu 117D815 - PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA

Žadatel

Název žadatele:

Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko

Sídlo žadatele:
Náměstí 1. máje (Městský úřad) 1, 463 31 Chrastava

Právní forma žadatele:
dobrovolný svazek obcí

IČO:
70908222

Statutární zástupce:
Jana Mlejnecká
e-mail:
ou.chotyne@volny.cz

Kontakty

Kontaktní adresa:
Obecní úřad Chotyně
č.p. 163
Hrádek nad Nisou
463 34

Kontaktní osoba:
Jana Mlejnecká
E-mail:
ou.chotyne@volny.cz

 
         
 
© 2003-2022 Mikroregion
Hrádecko-Chrastavsko