Chotyně
 
 

Chotyně »

 

Obecní úřad Chotyně »  Úřední deska »

 
 
     
budovy č.p. 143 od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 28.4.2015 sejmuto: 14.5.2015 . od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 22.12.2021 sejmuto: 3.1.2022 Poslední platby v tomto roce budou přijímány 22.12.2021 do 13 hodin a Obecní úřad a knihovna budou uzavřeny od 23.12.2021 - 2.1.2022 od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 14.12.2021 sejmuto: 3.1.2022 Změna termínu projednání Rozpočtu na rok 2022 a střednědobého výhledu na 2023 - 2024 od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 3.12.2021 sejmuto: 16.12.2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 1.12.2021 sejmuto: 17.12.2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 1.12.2021 sejmuto: 17.12.2021 informace pro chovatele od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 29.11.2021 sejmuto: 16.12.2021 . od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 25.11.2021 sejmuto: 14.12.2021 Vyžádejte si vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 22.11.2021 sejmuto: 9.12.2021 Daň z nemovitých věcí u pozemků remízků, hájů, větrolamů, mezí a pozemků ostatních ploch, které nelze žádným způsobem využívat od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 16.11.2021 sejmuto: 2.12.2021 Celková aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 16.11.2021 sejmuto: 2.12.2021 Miluše Pelikánová - dar p.p.č. 249/21 k.ú. Chotyně od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 8.11.2021 sejmuto: 23.11.2021 v pátek 12.11.2021 od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 8.11.2021 sejmuto: 13.11.2021 do 15.11.2021 od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 15.10.2021 sejmuto: 16.11.2021 . od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 15.10.2021 sejmuto: 31.12.2021 Nový STL plynovod - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici ev.č. III/2711 v Chotyni v termínu od 25.10.2021 do 22.12.2021 od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 12.10.2021 sejmuto: 27.10.2021 . od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 11.10.2021 sejmuto: 28.10.2021 Krajský úřad Libereckého kraje od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 5.10.2021 sejmuto: 26.10.2021 Ohlédnutí za oslavami od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 23.9.2021 sejmuto: 10.10.2021 pátek 8. října 2021 od 14 - 22 hodin a sobota 9. října 2021 od 8 - 14 hodin v klubovně hasičů Chotyně č.p. 200 od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 21.9.2021 sejmuto: 9.10.2021 První zasedání volební komise od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 10.9.2021 sejmuto: 13.9.2021 K dostání na Obecním úřadě v Chotyni . Hrneček za 150,-- a mlékovka za 170,-- . ( vystaveno též v okně obecního úřadu vedle vitrín ) od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 7.9.2021 sejmuto: 31.12.2021 Žádost o prodej pozemku - pan Leoš Havrda od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 7.9.2021 sejmuto: 21.9.2021 Hlasování v prodejnách PENNY pro Tělocvičnou Jednotu Sokol Chotyně od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 7.9.2021 sejmuto: 29.9.2021 2 kusy - cenu nabídněte . Kontakt na paní Boublíkovou - tel. 723 945 489 od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 1.9.2021 sejmuto: 18.9.2021 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - 8. a 9. října 2021 od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 18.8.2021 sejmuto: 3.9.2021 Zimní olympiáda od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 17.8.2021 sejmuto: 12.9.2021 . od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 6.8.2021 sejmuto: 28.8.2021 Obec Chotyně od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 7.7.2021 sejmuto: 30.9.2021 Oznámení o zahájení projednání 3. zprávy o uplatňování územního plánu Chotyně od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 2.7.2021 sejmuto: 6.8.2021 Po období letních prázdnin od čtvrtka 1.července do úterý 31.srpna 2021 bude zkušebně zaveden provoz autobusů mezi terminálem veřejné dopravy v Hrádku nad Nisou a rekreačním areálem Kristýna. od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 30.6.2021 sejmuto: 31.8.2021 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 15.6.2021 sejmuto: 2.7.2021 EKO - KOM a.s. od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 9.6.2021 sejmuto: 26.6.2021 Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 2.6.2021 sejmuto: 18.6.2021 Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 2.6.2021 sejmuto: 18.6.2021 Dokument - NÁVRH od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 27.5.2021 sejmuto: 15.6.2021 Rozhodnutí v řízení sp.zn. SR/0027/US/2021 ve věci povolení výjimek ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných území od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 19.5.2021 sejmuto: 3.6.2021 Stanovení záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Václavický potok v ř.km 0 - 1,7 a 3 - 6. od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 17.5.2021 sejmuto: 2.6.2021 Daň z nemovitých věcí na rok 2021 od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 26.4.2021 sejmuto: 26.5.2021 o nejvhodnější nabídku na prodej majetku ve vlastnictví České republiky, se kterým má právo hospodařit Správa železnic, státní organizace od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 23.4.2021 sejmuto: 22.7.2021 Elektronická dražba od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 22.4.2021 sejmuto: 11.6.2021 Ceny vodného a stočného za kalendářní rok 2020 od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 22.4.2021 sejmuto: 23.5.2021 . od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 19.4.2021 sejmuto: 31.12.2021 . od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 16.4.2021 sejmuto: 31.5.2021 Vydání Aktualizace č.1 Zásad rozvoje Libereckého kraje a vyhotovení úplného znění Zásad územního rozvoje Libereckého kraje od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 12.4.2021 sejmuto: 28.4.2021 27.3.-11.5. sčítání ONLINE , 17.4.-11.5. sčítání pomocí listinného formuláře od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 9.4.2021 sejmuto: 15.5.2021 . od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 9.4.2021 sejmuto: 30.6.2021 . od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 9.4.2021 sejmuto: 31.12.2021 Kolektivní systém Elektrowin od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 7.4.2021 sejmuto: 31.8.2021 obec Chotyně od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 1.4.2021 sejmuto: 20.4.2021


 
         
 
© 2003-2022 Mikroregion
Hrádecko-Chrastavsko
   
             
připravuji vyhledávání...