Chotyně
 
 

Chotyně »

 

Obecní úřad Chotyně »  Úřední deska »

 
 
     
budovy č.p. 143 od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 28.4.2015 sejmuto: 14.5.2015 Platnost od 21.03.2020 do odvolání od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 20.3.2020 sejmuto: 6.4.2020 Liberecký kraj pro občany připravil desatero od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 16.3.2020 sejmuto: 24.3.2020 Další krizová opatření budou vydávány postupně v návaznosti na vývoj situace. od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 13.3.2020 sejmuto: 30.3.2020 Příznaky a jak snížit riziko nákazy od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 12.3.2020 sejmuto: 29.3.2020 Dne 10. března 2020 rozhodlo Ministerstvo zdravotnictví o vydání mimořádného opatření, kterým se zakazuje s účinností ode dne 11. března 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 12.3.2020 sejmuto: 29.3.2020 Vážení cestující, z důvodu dočasného uzavření školských zařízení dochází ve veřejné linkové dopravě k prodloužení platnosti prázdninových jízdních řádů, a to do odvolání (t.č. je termín stanoven do 27. března). od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 12.3.2020 sejmuto: 29.3.2020 Dočasné úplné zrušení úředních hodin Krajského úřadu Libereckého kraje od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 12.3.2020 sejmuto: 29.3.2020 Zakazují se s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření. Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob (např. valná hromada akciové společnosti), které se konají na základě zákona od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 10.3.2020 sejmuto: 27.3.2020 Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:  osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,  osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 10.3.2020 sejmuto: 27.3.2020 Rozhodnutí - " NPK SH Grabštejn - sanitární infrastruktura, opravy komunikací a opravy opěrných zdí " Rozhodnutí o společném územním a stavebním povolení od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 18.2.2020 sejmuto: 4.3.2020 Žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby " Lužická Nisa, Chotyně, rekonstrukce koryta , ř.km 5,918-5,561 " od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 18.2.2020 sejmuto: 4.3.2020 Rozpočet obce na rok 2020 - návrh ke schválení od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 6.2.2020 sejmuto: 25.2.2020 O odkupu pozemků od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 6.2.2020 sejmuto: 25.2.2020 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy č. 1/2020 od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 5.2.2020 sejmuto: 22.2.2020 Rozšíření úředních hodin pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2020 od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 22.1.2020 sejmuto: 1.2.2020 Vánoční přání od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 16.12.2019 sejmuto: 2.1.2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Změna a doplnění některých zákonů ( lesní zákon ) číslo jednací: Č.J. 63920/2019 - MZE - 16212 od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 10.12.2019 sejmuto: 11.1.2020 Obcím na území Libereckého kraje hrozí ztráta pitné vody pro zhruba až 30.000 obyvatel. Ohrožuje je dosavadní činnost a rozšiřování polského hnědouhelného dolu Turów. Petici je možné podepsat na Obecním úřadě v Chotyni. od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 28.11.2019 sejmuto: 31.1.2020 Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 18.11.2019 sejmuto: 10.12.2019 Manželé Petr a Miloslava Dufkovi požádali o prodej p.p.č. 58/4, zahrada o velikosti 380 m2 v k.ú. Grabštejn. od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 11.11.2019 sejmuto: 27.11.2019 obce Chotyně na rok 2019 od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 25.9.2019 sejmuto: 25.10.2019 k náhradním restitucím od: Státní pozemkový úřad
vyvěšeno: 9.9.2019 sejmuto: 9.10.2019 Opatření obecné povahy od: Ministerstvo zemědělství
vyvěšeno: 2.9.2019 sejmuto: 20.9.2019 o zahájení řízení s velkým počtem účastníků od: Agentura ochrany přírody ČR
vyvěšeno: 30.8.2019 sejmuto: 16.9.2019 schválený - za rok 2018 od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 26.6.2019 sejmuto: 14.7.2019 obce Chotyně od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 25.6.2019 sejmuto: 28.2.2020 stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 24.5.2019 sejmuto: 10.6.2019 Návrh dokumentu od: Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko
vyvěšeno: 23.5.2019 sejmuto: 11.6.2019 obce Chotyně - povinné dle zákona č. 250/2000 Sb. od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 16.5.2019 sejmuto: 28.2.2020 Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 15.5.2019 sejmuto: 30.6.2019 Pokračování těžby ložiska hnědého uhlí Turów od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 15.5.2019 sejmuto: 15.6.2019 obce Chotyně od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 16.4.2019 sejmuto: 28.2.2020 Představení návrhu územní studie pro plochu "US2-plocha CB29, Chotyně" číslo jednací: HA7110/034488/18Te-HAUP od: Magistrát Města Liberec
vyvěšeno: 15.4.2019 sejmuto: 15.5.2019 volby do Evropského parlamentu od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 4.4.2019 sejmuto: 25.5.2019 Oznámení o zahájení projednání zadání 2. změny územního plánu od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 3.4.2019 sejmuto: 3.5.2019 Obec Chotyně od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 1.4.2019 sejmuto: 16.4.2019 žádost o prodej pozemků od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 1.4.2019 sejmuto: 16.4.2019 obce Chotyně za rok 2018 od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 29.3.2019 sejmuto: 28.2.2020 finančních dokumentů obce Chotyně od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 15.3.2019 sejmuto: 28.2.2020 žádosti se podávají do 15.4.2019 - 16:00 od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 12.3.2019 sejmuto: 15.4.2019 ve smyslu Zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 28.2.2019 sejmuto: 21.3.2019 koncepce „Změna územního plánu města a obce Bogatynia - území povrchového hnědouhelného dolu Turów y katastru obce opolno-Zdrój" od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 20.2.2019 sejmuto: 30.6.2019 schválený od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 19.2.2019 sejmuto: 28.2.2020 Chotyně - rozšíření optiky od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 18.2.2019 sejmuto: 6.3.2019 obce Chotyně pro rok 2019 od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 1.2.2019 sejmuto: 19.2.2019 Obec připravuje 2. změnu územního plánu obce. Pokud máte nějaké požadavky, sdělte v nejbližší době na obecní úřad. od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 12.1.2019 sejmuto: 27.1.2019 žádost o prodej od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 7.1.2019 sejmuto: 23.1.2019 žádost o prodej od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 7.1.2019 sejmuto: 23.1.2019 Obce Chotyně od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 10.12.2018 sejmuto: 28.2.2019


 
         
 
© 2003-2020 Mikroregion
Hrádecko-Chrastavsko
   
             
připravuji vyhledávání...